Logo

کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

سایت عمومی
سایت عمومی کامپیوتر دانشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم می کند تا در محیطی مناسب به انجام پروژه و فعالیت های کامپیوتری خود بپردازند.

سایت کامپیوتری شماره 1   
این سایت با داشتن 15 سیستم کامپیوتری، این امکان را فراهم کرده است که دانشجویان این رشته بتوانند در فضائی مناسب به انجام پروژه های درسی خود بپردازند.


سایت کامپیوتری شماره 2
این سایت با داشتن 10 سیستم کامپیوتری، طبق یک برنامه زمان‌بندی در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد تا بتوانند پروژه‌های درسی خود را در آن انجام دهند.


آزمایشگاه شبکه
این آزمایشگاه به دانشجویان کمک می‌کند اطلاعات کاربردی درباره شبکه‌های کامپیوتری به‌دست آورده و به همراه کار با انواع سویچ ها و روترها با مفاهیم زیر نیز آشنا  شوند:


VSLM , subnetting
Static routing
Dynamic routing
RIP & IGRP
OSPF
EIGRP
NAT
VLan
STP

 

همچنین برای انجام آزمایشات در این آزمایشگاه  از نرم افزار Cisco Packet Tracer  استفاده می‌شود. نرم افزار Packet Tracer محیطی مشابه محیط واقعی فراهم می‌کند تا دانشجویان بتوانند آزمایش‌های خود را در دوره درس شبکه‌های کامپیوتری به صورت عملی انجام دهند.

* گروه در تلاش است تا در آینده نزدیک سه آزمایشگاه پایگاه داده‌ها، آزمایشگاه ریزپردازنده و آزمایشگاه سیستم عامل را برپا نماید