Logo

اهداف و وظایف

  • تربیت کارشناسان متعهد، اخلاق مدار، مسئولیت‌پذیر و خلاق در حوزه کامپیوتر
  • تامین نیاز جامعه و صنعت در حوزه تکنولوژی کامپیوتر
  • تحقیق و پژوهش در حوزه کامپیوتر
  • انتشار یافته‌ها و کمک به رشد دانش در حوزه کامپیوتر
  • توسعه روش‌های نوین آموزش به منظور ارتقاء کیفیت یادگیری دانشجویان
  • توسعه آزمایشگاه‌ها به منظور بهبود کیفیت یادگیری و توسعه توانایی‌­های فناورانه دانشجویان
  • برگزاری دوره‌های متعدد جهت آشنایی دانشجویان با نیاز صنعت و نیازهای بازار کار
  • همکاری با سایر گروه‌های دانشگاه در موضوعات بین-رشته‌ای جهت توسعه‌ی دانش