Logo
 
اساتید راهنمای دوره کارشناسی

 
دانشجویان ورودی استاد راهنما پست الکترونیکی
96
emami@ubonab.ac.ir
97
dehkharghani@ubonab.ac.ir
98
emami@ubonab.ac.ir
99
mhaghdam@ubonab.ac.ir
1400 دکتر حجت امامی emami@ubonab.ac.ir
1401 دکتر میرمحمد علیپور alipour@ubonab.ac.ir

اساتید راهنمای انجمن‌های علمی

 
انجمن علمی استاد راهنما پست الکترونیکی
گروه کامپیوتر
emami@ubonab.ac.ir
گروه کامپیوتر
mhaghdam@ubonab.ac.ir