داده کاوی
فیلم کلاسهای داده کاوی در سایت تخته سفید موجود می باشد. با جستجوی عبارت "رحیم دهخوارقانی، داده کاوی" میتوانید فیلمهای مورد نظر را بیابید.
جلسه اول: مقدمات
جلسه دوم 1: داده های خود را بشناسید
جلسه دوم 2: داده های خود را بشناسید
جلسه دوم 3: داده های خود را بشناسید
........