چارت دروس ورودی های 92 و مابعد (ورودی های 92، 93 و ...)
برای دانلود چارت درسی ورودی های 92 و مابعد اینجا را کلیک کنید.
 
سوالات متداول:
منظور از چارت دروس چیست؟
اطلاعاتی راجع به ترم بندی (اینکه هر دانشجو در هر ترمی چه دروسی را باید اخذ کند)، پیش نیاز ها و هم نیاز های دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر می دهد.
 
علامت خط جهت دار (فلش) دهنده چیست؟
اگر از درسی مانند A به درسی مانند  B فلش موجد باشد باشد نشان دهنده این است که درس A پیشنیاز درس B می باشد و درس B فقط بعد از قبولی از درس A قابل اخذ است.
 
فلش بریده (خط چین) نشان دهنده چیست؟
اگر از درسی مانند A به درسی مانند  B فلش خط چین موجود باشد نشان دهنده این است درس A هم نیاز درس B می باشد.