تاریخ : شنبه 11 شهريور 1396     |     کد : 93

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی ترم دوم سال تحصیلی 96

برنامه دروس مهندسی کامپیوتر ترم 962

برنامه کلاسی ترم 962 در این لینک ، برنامه امتحانی در این لینک  و نیز چارت جدید دروس مهندسی کامپیوتر نیز در اینجا قابل مشاهده می باشند. 


PDF چاپ چاپ