تاریخ : دوشنبه 14 فروردين 1396     |     کد : 91

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار

دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

شش درس از گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بناب در سایت مکتبخونه (سایت آموزش رایگان دانشگاه شریف) قرار گرفت.

سایت مکتبخونه، توسط دانشگاه شریف مدیریت می شود و فیلمهای تدریس دروس رشته های مختلف را از دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور در اختیار عموم قرار می دهد.  شش درس از دروس دانشگاه بناب بر روی سایت مکتبخونه قرار گرفته اند:
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر (مهندس ایرانی) 

https://maktabkhooneh.org/course/irani-mabani

پایگاه داده ها (به روش کاربردی) (مهندس ایرانی)

https://maktabkhooneh.org/course/irani-db

مهندسی نرم افزار 2 (به روش کاربردی) (مهندس ایرانی)

https://maktabkhooneh.org/course/irani-mnarmafzar

برنامه نویسی پیشرفته(جاوا) (مهندس ایرانی)

https://maktabkhooneh.org/course/irani-java
هوش مصنوعی (دکتر دهخوارقانی)

https://maktabkhooneh.org/course/artificial

پردازش زبان های طبیعی (دکتر دهخوارقانی)
https://maktabkhooneh.org/course/language1 


PDF چاپ چاپ