تاریخ : چهارشنبه 8 دي 1395     |     کد : 88

فراخوان تدریس

تدریس

تدریس مهندسی نرم افزار و تحلیل و طراحی سیستم

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بناب برای تدریس دروس مهندسی نرم افزار و تحلیل و طراحی سیستم مدرس می پذیرد. اساتیدی که مایل به تدریس این دروس می باشند، می توانند رزومه علمی خود (همراه با سوابق تدریس) را به آدرس ایمیل rdehkharghani@bonabu.ac.ir ارسال فرمایند.


PDF چاپ چاپ