تاریخ : پنجشنبه 29 مرداد 1394     |     کد : 65

SimSlctReq941

-

متن درخواست

دلیل  درخواست

شماره درخواست

نظر گروه

همنیازی درس پروژه با شیوه ارایه مطالب

به دلیل شرایط خاص ایجاد شده برای من در ترم های ماقبل مجبور شدم این درس رو به دلیل حداکثر سقف انتخاب واحد اخذ نکنم .

1

موافقت

همنیازی ریاضی 2 و آمار و احتمال مهندسی

کم بودن تعداد واحد های انتخابی و رساندن آنها به 16 واحد

2

مخالفت

همنیازی درس فیزیک 2 و آز فیزیک

عدم قبولی در فیزیک 2 و نیاز به دو واحد آز فیزیک

3

مخالفت

همنیازی ساختمان داده و نظریه

به دلیل 9 ترمه نشدن

4

مخالفت

همنیازی ریاضی مهندسی و سیگنال و سیستم

نمره عدم قبولی برای ریاضی مهندسی

5

مخالفت

همنیازی نظریه با ساختمان داده

9  ترمه شدن و کم داشتن واحد  

6

مخالفت

همنیازی ساختمان داده و پایگاه داده

با توجه به قبولی درس تحلیل و طراحی سیستم آن هم با نمره 16 برای تکمیل دانسته های مورد نیاز در امر سیستم نویسی واقعا به درس پایگاه داده نیازمندم .هم چنین برنداشتن دروس بعد از ساختمان داده باعث سخت شدن وضعیت تحصیلی بنده می شود . لطفا همکاری لازم را مبذول فرمایید

7

مخالفت

همنیازی برنامه نویسی پیشرفته با ساختمان داده

نمره عدم قبولی برای دو بار درپیشرفته و کمبود واحد در ترم 5

8

مخالفت

همنیازی نظریه زبان ها و ماشین ها با ساختمان داده

اجازه درس نرم افزار 1 رو دادین ولی چون از درس پایگاه داده چیزی بلد نیستم ونرم  افزار درس سختی هس این ترم نمیتونم بردارم,بخاطر همین 14 واحد میشم که خیلی کم هست.لطفا اگه امکانش باشه اجازه هم نیازی نظریه با ساختمان داده را بدین

9

مخالفت

درخواست همنیازی زبان تخصصی و روش اریه وپژوهش

کم شدن واحد های اتخابی کمتراز14واحد به دلیل دانشجوی انتقالی بودن برای 3ترم از 4 ترم حضور در دانشگاه

10

موافقت مشروط

 

 

 

 

 

 

 

 


PDF چاپ چاپ