تاریخ : چهارشنبه 28 مرداد 1394     |     کد : 64

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر - مخصوص ورودی های 92

-

به اطلاع دانشجویان ورودی 92 می رساند برای آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر (042321)، امروز ظرفیت ایجاد خواهد شد. در صورت هر گونه مشکل در خصوص اخذ این درس، با سابجکت LCCLab941 به آدرس ایمیل زیر اطلاع دهید.
u_courses@yahoo.com


PDF چاپ چاپ