تاریخ : شنبه 17 مرداد 1394     |     کد : 63

نحوه ارسال درخواست همنیازی

-

تمامی درخواست مبنی بر همنیازی پیش نیاز درس با خود آن درس باید با سابجکت SimSlctReq941 باشد. در ضمن در متن ایمیل باید نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، دو درس درخواستی برای همنیازی و همچنین یک دلیل مختصر باید برای آن گنجانده شود.
مثال:

نام:
نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
درخواست: همنیازی ریاضی 1 و معادلات
دلیل: نمره عدم قبولی برای دو بار در ریاضی 1


نوشته شده در   شنبه 17 مرداد 1394  ساعت  10:13   توسط   حسن اسمخان   
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode