ساختمان داده - نحوه ارسال تمرینات و برخی باید ها
خواهشمند است تمامی تمریناتی را که جنبه عملی دارند به تا زمان مقرر هر تمرین به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید:
u_courses@yahoo.com
خواهشمند است در ارسال ایمیل به دو مورد مهم زیر توجه کنید:
سابجکت هر تمرین هنگام ارائه آن تمرین مشخص خواهد شد لذا خواهشمند است هنگام ارسال ایمیل آن سابجکت را در محل سابجکت ایمیل کپی/پیست کنید.
متن ایمیل رو در دو خط به این صورت تنظیم کنید: در خط اول شماره دانشجویی و در خط دوم نام و نام خانوادگی با حروف لاتین
محتواهای مرتبط
نوشته شده
ویرایش شده