گروه مهندسی کامپیوتر 

 
 
 مطالب

برنامه کلاسی ترم 971
برنامه کلاسی

دوشنبه بیست و ششم شهريور 1397
تعداد بازدید: 337

برنامه کلاسی
برنامه کلاسی ترم دوم سال تحصیلی 96

شنبه یازدهم شهريور 1396
تعداد بازدید: 1278

دانشگاه بناب در مکتبخونه برای اولین بار
دروس دانشگاه بناب در مکتبخونه

دوشنبه چهاردهم فروردين 1396
تعداد بازدید: 1387

فراخوان تدریس
تدریس

چهارشنبه هشتم دي 1395
تعداد بازدید: 1104

کانال پیام رسان سروش گروه مهندسی کامپیوتر
پیگیری اخبار رشته از سروش

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 1027

پژوهشگر برتر دانشگده فنی
پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می باشد.

چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1395
تعداد بازدید: 720
دوشنبه نهم شهريور 1394
تعداد بازدید: 1583
پنجشنبه بیست و نهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1344
چهارشنبه بیست و هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1441
شنبه هفدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1564
آرشیو Print RSS
 
 مطالب

ارائه دو درس اصلی در تابستان

ارائه سیگنال سیستم و مدار الکتریکی
چهارشنبه نهم خرداد 1397
تعداد بازدید: 122
آرشیو Print RSS